زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 28 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 484.09 میلیون دلار (INF% از کل بازار)
قیمت : 615,330 تومان (52.2572862913 دلار) (0.00574093 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.44 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 4.37 %
تغییر قیمت-7 روزه : -2.27 %
حجم معاملات-24 ساعته : 283.88 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 9,263,669
تعداد کوینهای موجود : 9,263,669
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.