زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 67 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.5 میلیارد دلار (0.08% از کل بازار)
قیمت : 3,290,861 تومان (117.95202103857 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.48287928 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.13136888 %
تغییر قیمت-7 روزه : -10.66734752 %
حجم معاملات-24 ساعته : 243.13 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 12,703,288
تعداد کوینهای موجود : 12,703,288
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.