خرید پولهای الکترونیک
فروش پولهای الکترونیک
تبدیل پولهای الکترونیک
آموزش پولهای الکترونیک

زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 21 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.28 میلیارد دلار (0.36% از کل بازار ارزهای رمزپایه)
قیمت : 2,003,935 تومان (322.176 دلار) (0.0405932 BTC)
تغییر قیمت در 1ساعت گذشته : 0.58 %
تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : -0.76 %
تغییر قیمت در 7 روز گذشته : -8.19 %
حجم معاملات در 24 ساعت گذشته : 172.13 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 3,976,781
تعداد کوینهای موجود : 3,976,781

نمودار قیمت زیکش

exchanging

Comments are closed.