زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 23 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 478.58 میلیون دلار (0.19% از کل بازار)
قیمت : 1,002,877 تومان (72.4099004875 دلار) (0.0090127 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.15 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.79 %
تغییر قیمت-7 روزه : 0.33 %
حجم معاملات-24 ساعته : 304.93 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 6,609,344
تعداد کوینهای موجود : 6,609,344

نمودار قیمت زیکش

Exchanging

Comments are closed.