زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 34 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 798.16 میلیون دلار (0.14% از کل بازار)
قیمت : 2,048,197 تومان (75.301378076038 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.61892509 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -5.14272425 %
تغییر قیمت-7 روزه : -11.46741968 %
حجم معاملات-24 ساعته : 888.64 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 10,599,506
تعداد کوینهای موجود : 10,599,506
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.