زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 33 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 246.11 میلیون دلار (0.12% از کل بازار)
قیمت : 366,605 تومان (31.1342034375 دلار) (0.00407026 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.2 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -6.65 %
تغییر قیمت-7 روزه : -13.59 %
حجم معاملات-24 ساعته : 198.66 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 7,904,656
تعداد کوینهای موجود : 7,904,656

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.