زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 47 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 3.67 میلیارد دلار (0.15% از کل بازار)
قیمت : 7,088,044 تومان (313.63024646458 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.83985197 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 7.03687436 %
تغییر قیمت-7 روزه : 36.43576358 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.62 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 11,712,963
تعداد کوینهای موجود : 11,712,963
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.