زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 28 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 584.33 میلیون دلار (0.19% از کل بازار)
قیمت : 761,263 تومان (64.6508261817 دلار) (0.00638988 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.42 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.5 %
تغییر قیمت-7 روزه : -12.21 %
حجم معاملات-24 ساعته : 500.94 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 9,038,256
تعداد کوینهای موجود : 9,038,256
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.