زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 28 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 472.06 میلیون دلار (0.19% از کل بازار)
قیمت : 647,304 تومان (54.9727736825 دلار) (0.00617114 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : 2.36 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -12.69 %
تغییر قیمت-7 روزه : 55.66 %
حجم معاملات-24 ساعته : 608.08 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 8,587,131
تعداد کوینهای موجود : 8,587,131
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.