زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 26 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 554.6 میلیون دلار (0.2% از کل بازار)
قیمت : 1,340,392 تومان (58.0885070841 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.940615 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 6.42654 %
تغییر قیمت-7 روزه : 11.6199 %
حجم معاملات-24 ساعته : 275.04 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 9,547,450
تعداد کوینهای موجود : 9,547,450
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.