زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 21 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 872.03 میلیون دلار (0.31% از کل بازار)
قیمت : 1,469,751 تومان (198.615 دلار) (0.026773 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.77 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -3.55 %
تغییر قیمت-7 روزه : 27.69 %
حجم معاملات-24 ساعته : 101.4 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 4,390,544
تعداد کوینهای موجود : 4,390,544

نمودار قیمت زیکش

Exchanging.ir

Comments are closed.