زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 21 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 314.59 میلیون دلار (0.25% از کل بازار)
قیمت : 610,463 تومان (55.1208550654 دلار) (0.01472029 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.64 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 3.09 %
تغییر قیمت-7 روزه : -2.07 %
حجم معاملات-24 ساعته : 463.6 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 5,707,244
تعداد کوینهای موجود : 5,707,244

نمودار قیمت زیکش

Exchanging.ir

Comments are closed.