زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 22 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 357.92 میلیون دلار (0.26% از کل بازار)
قیمت : 759,058 تومان (58.0541531733 دلار) (0.01446446 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.82 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 2.92 %
تغییر قیمت-7 روزه : 6.01 %
حجم معاملات-24 ساعته : 168.57 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 6,165,319
تعداد کوینهای موجود : 6,165,319

نمودار قیمت زیکش

Exchanging

Comments are closed.