زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 33 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 562.84 میلیون دلار (0.16% از کل بازار)
قیمت : 1,669,254 تومان (55.6417852496 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.231705 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.79349 %
تغییر قیمت-7 روزه : -4.01345 %
حجم معاملات-24 ساعته : 213.19 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 10,115,400
تعداد کوینهای موجود : 10,115,400
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.