زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 21 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 539.13 میلیون دلار (0.27% از کل بازار)
قیمت : 1,500,955 تومان (111.595203735 دلار) (0.01763769 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.91 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.76 %
تغییر قیمت-7 روزه : 5.71 %
حجم معاملات-24 ساعته : 93.94 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 4,831,081
تعداد کوینهای موجود : 4,831,081

نمودار قیمت زیکش

Exchanging.ir

Comments are closed.