زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 73 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.21 میلیارد دلار (0.07% از کل بازار)
قیمت : 2,630,036 تومان (89.153759590801 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.40110407 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -6.30871767 %
تغییر قیمت-7 روزه : -31.69469201 %
حجم معاملات-24 ساعته : 306.81 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 13,615,138
تعداد کوینهای موجود : 13,615,138
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.