زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 19 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 442.16 میلیون دلار (0.3% از کل بازار)
قیمت : 1,109,975 تومان (83.7717228745 دلار) (0.01888792 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -5.04 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -14.53 %
تغییر قیمت-7 روزه : -35.24 %
حجم معاملات-24 ساعته : 121.2 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 5,278,094
تعداد کوینهای موجود : 5,278,094

نمودار قیمت زیکش

Exchanging.ir

Comments are closed.