زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 26 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 512.08 میلیون دلار (0.18% از کل بازار)
قیمت : 896,348 تومان (72.8738127978 دلار) (0.00704165 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.39 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.66 %
تغییر قیمت-7 روزه : -8.78 %
حجم معاملات-24 ساعته : 208.04 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 7,027,006
تعداد کوینهای موجود : 7,027,006

نمودار قیمت زیکش

Exchanging

Comments are closed.