زیکش زیکش (Zcash) (ZEC)

رنکینگ 51 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.25 میلیارد دلار (0.09% از کل بازار)
قیمت : 2,920,590 تومان (111.36664730991 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.56395449 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -5.99482559 %
تغییر قیمت-7 روزه : -28.82946291 %
حجم معاملات-24 ساعته : 562.64 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 11,234,419
تعداد کوینهای موجود : 11,234,419
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت زیکش

Comments are closed.