ریپل ریپل (XRP) (XRP)

رنکینگ 6 کوین توضیحات
ارزش بازار : 50.07 میلیارد دلار (2.33% از کل بازار)
قیمت : 28,861 تومان (1.073889529141 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.26383393 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.10500286 %
تغییر قیمت-7 روزه : -1.58384003 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.39 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 46,622,239,005
تعداد کوینهای موجود : 99,990,263,493
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000,000

نمودار قیمت ریپل

Comments are closed.