ریپل ریپل (XRP) (XRP)

رنکینگ 7 کوین توضیحات
ارزش بازار : 19.08 میلیارد دلار (1.4% از کل بازار)
قیمت : 11,106 تومان (0.42028483673003 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.86699761 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -10.92504245 %
تغییر قیمت-7 روزه : -21.68077349 %
حجم معاملات-24 ساعته : 6.68 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 45,404,028,640
تعداد کوینهای موجود : 99,990,831,162
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000,000

نمودار قیمت ریپل

Comments are closed.