ریپل ریپل (XRP) (XRP)

رنکینگ 4 کوین توضیحات
ارزش بازار : 7.95 میلیارد دلار (3.01% از کل بازار)
قیمت : 4,003 تومان (0.179692209296 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.952925 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.78304 %
تغییر قیمت-7 روزه : 1.16721 %
حجم معاملات-24 ساعته : 940.34 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 44,257,803,618
تعداد کوینهای موجود : 99,990,932,726
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000,000

نمودار قیمت ریپل

Comments are closed.