ریپل ریپل (XRP) (XRP)

رنکینگ 7 کوین توضیحات
ارزش بازار : 45.95 میلیارد دلار (2.07% از کل بازار)
قیمت : 33,503 تومان (1.308693527519 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.00379603 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -8.4454045 %
تغییر قیمت-7 روزه : -19.52657028 %
حجم معاملات-24 ساعته : 13.16 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 35,108,326,973
تعداد کوینهای موجود : 99,997,364,318
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000,000

نمودار قیمت ریپل

Comments are closed.