ریپل ریپل (XRP) (XRP)

رنکینگ 8 کوین توضیحات
ارزش بازار : 29.98 میلیارد دلار (1.76% از کل بازار)
قیمت : 18,745 تومان (0.62797568848169 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.38054041 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 2.5361006 %
تغییر قیمت-7 روزه : -15.16426925 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.8 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 47,736,918,345
تعداد کوینهای موجود : 99,989,798,601
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000,000

نمودار قیمت ریپل

Comments are closed.