وَکس وَکس (WAX) (WAXP)

رنکینگ 183 توکن توضیحات
ارزش بازار : 118.9 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 2,063 تومان (0.07838439843062 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -3.39351112 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -8.19249231 %
تغییر قیمت-7 روزه : -10.71219192 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.27 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 1,516,914,319
تعداد توکنهای موجود : 3,705,136,166
تعداد توکنهای نهایی : 3,770,303,327

نمودار قیمت وَکس

Comments are closed.