ویوز ویوز (Waves) (WAVES)

رنکینگ 67 کوین توضیحات
ارزش بازار : 1.02 میلیارد دلار (0.07% از کل بازار)
قیمت : 257,877 تومان (9.7959126012116 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.55664314 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.11561939 %
تغییر قیمت-7 روزه : -16.39603264 %
حجم معاملات-24 ساعته : 117.39 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 104,421,880
تعداد کوینهای موجود : 104,421,880

نمودار قیمت ویوز

Comments are closed.