ویوز ویوز (Waves) (WAVES)

رنکینگ 51 کوین توضیحات
ارزش بازار : 3.39 میلیارد دلار (0.15% از کل بازار)
قیمت : 788,275 تومان (32.306343865595 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.91280351 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -7.26946067 %
تغییر قیمت-7 روزه : -5.86988532 %
حجم معاملات-24 ساعته : 523.76 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 105,087,520
تعداد کوینهای موجود : 105,087,520

نمودار قیمت ویوز

Comments are closed.