ویوز ویوز (Waves) (WAVES)

رنکینگ 77 کوین توضیحات
ارزش بازار : 1.05 میلیارد دلار (0.06% از کل بازار)
قیمت : 280,781 تومان (9.8175113881786 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.57531911 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.52690169 %
تغییر قیمت-7 روزه : -16.56455246 %
حجم معاملات-24 ساعته : 130.85 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 107,344,306
تعداد کوینهای موجود : 107,344,306

نمودار قیمت ویوز

Comments are closed.