ویوز ویوز (Waves) (WAVES)

رنکینگ 54 کوین توضیحات
ارزش بازار : 2.5 میلیارد دلار (0.13% از کل بازار)
قیمت : 656,121 تومان (23.516888253659 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.26615511 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.41018246 %
تغییر قیمت-7 روزه : -20.51657989 %
حجم معاملات-24 ساعته : 132.98 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 106,232,566
تعداد کوینهای موجود : 106,232,566

نمودار قیمت ویوز

Comments are closed.