وان چین وان چین (Wanchain) (WAN)

رنکینگ 168 کوین توضیحات
ارزش بازار : 139.4 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 21,711 تومان (0.82473776163547 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -2.59950668 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.9497058 %
تغییر قیمت-7 روزه : -9.25641846 %
حجم معاملات-24 ساعته : 9.82 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 169,028,581
تعداد کوینهای موجود : 192,128,581
تعداد کوینهای نهایی : 210,000,000

نمودار قیمت وان چین

Comments are closed.