ورج ورج (Verge) (XVG)

رنکینگ 91 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 81.47 میلیون دلار (0.03% از کل بازار)
قیمت : 59 تومان (0.0050345356 دلار) (0.00000050 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.68 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 3.95 %
تغییر قیمت-7 روزه : -2.69 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.51 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 16,181,686,359
تعداد کوینهای موجود : 16,181,686,359
تعداد کوینهای نهایی : 16,555,000,000

نمودار قیمت ورج

Comments are closed.