ورج ورج (Verge) (XVG)

رنکینگ 112 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 298.57 میلیون دلار (0.02% از کل بازار)
قیمت : 479 تومان (0.0181690926659 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.55647482 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.87920956 %
تغییر قیمت-7 روزه : -31.14143012 %
حجم معاملات-24 ساعته : 19.86 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 16,432,778,766
تعداد کوینهای موجود : 16,432,778,766
تعداد کوینهای نهایی : 16,555,000,000

نمودار قیمت ورج

Comments are closed.