ورج ورج (Verge) (XVG)

رنکینگ 47 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 104.99 میلیون دلار (0.08% از کل بازار)
قیمت : 77 تومان (0.0069201257 دلار) (0.00000185 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.56 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 3.44 %
تغییر قیمت-7 روزه : -2.66 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.37 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 15,172,086,051
تعداد کوینهای موجود : 15,172,086,051
تعداد کوینهای نهایی : 16,555,000,000

نمودار قیمت ورج

Exchanging.ir

Comments are closed.