ورج ورج (Verge) (XVG)

رنکینگ 49 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 108.36 میلیون دلار (0.07% از کل بازار)
قیمت : 95 تومان (0.0071422108 دلار) (0.00000155 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : 2.34 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -8.57 %
تغییر قیمت-7 روزه : -42.68 %
حجم معاملات-24 ساعته : 4.66 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 15,172,086,051
تعداد کوینهای موجود : 15,172,086,051
تعداد کوینهای نهایی : 16,555,000,000

نمودار قیمت ورج

Exchanging.ir

Comments are closed.