خرید پولهای الکترونیک
فروش پولهای الکترونیک
تبدیل پولهای الکترونیک
آموزش پولهای الکترونیک

ورج ورج (Verge) (XVG)

رنکینگ 31 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 689.4 میلیون دلار (0.19% از کل بازار ارزهای رمزپایه)
قیمت : 286 تومان (0.0459663 دلار) (0.00000579 BTC)
تغییر قیمت در 1ساعت گذشته : 0.84 %
تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : -12.69 %
تغییر قیمت در 7 روز گذشته : -14.92 %
حجم معاملات در 24 ساعت گذشته : 32.73 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 14,997,869,020
تعداد کوینهای موجود : 14,997,869,020
تعداد کوینهای نهایی : 16,555,000,000

نمودار قیمت ورج

exchanging

Comments are closed.