یوتراست یوتراست (Utrust) (UTK)

رنکینگ 155 توکن توضیحات
ارزش بازار : 143.65 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 8,451 تومان (0.31921650091071 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.36466026 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -9.04884736 %
تغییر قیمت-7 روزه : -32.62605938 %
حجم معاملات-24 ساعته : 9.3 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 450,000,000
تعداد توکنهای موجود : 500,000,000
تعداد توکنهای نهایی : 500,000,000

نمودار قیمت یوتراست

Comments are closed.