ترون ترون (TRON) (TRX)

رنکینگ 27 توکن توضیحات
ارزش بازار : 5.56 میلیارد دلار (0.34% از کل بازار)
قیمت : 1,647 تومان (0.054638774490314 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.45717651 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 4.42371005 %
تغییر قیمت-7 روزه : -19.81833802 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.33 میلیارد دلار
تعداد توکنهای در گردش : 101,808,132,782
تعداد توکنهای موجود : 101,808,163,504

نمودار قیمت ترون

Comments are closed.