ترون ترون (TRON) (TRX)

رنکینگ 25 توکن توضیحات
ارزش بازار : 6.48 میلیارد دلار (0.35% از کل بازار)
قیمت : 2,513 تومان (0.09039343146204 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.38516639 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.18359717 %
تغییر قیمت-7 روزه : -21.18861157 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.83 میلیارد دلار
تعداد توکنهای در گردش : 71,659,657,369
تعداد توکنهای موجود : 100,850,743,812

نمودار قیمت ترون

Comments are closed.