ترون ترون (TRON) (TRX)

رنکینگ 17 توکن توضیحات
ارزش بازار : 2.23 میلیارد دلار (0.39% از کل بازار)
قیمت : 841 تومان (0.03108221791665 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.19434268 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.38962691 %
تغییر قیمت-7 روزه : 4.57010274 %
حجم معاملات-24 ساعته : 639.58 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 71,659,657,369
تعداد توکنهای موجود : 100,850,743,812

نمودار قیمت ترون

Comments are closed.