تدر تدر (Tether) (USDT)

رنکینگ 3 توکن توضیحات
ارزش بازار : 62.67 میلیارد دلار (4.22% از کل بازار)
قیمت : 23,646 تومان (1.0019510430572 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.00418928 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.15806824 %
تغییر قیمت-7 روزه : 0.13828836 %
حجم معاملات-24 ساعته : 58.15 میلیارد دلار
تعداد توکنهای در گردش : 62,544,846,225
تعداد توکنهای موجود : 64,471,767,617

نمودار قیمت تدر

Comments are closed.