تدر تدر (Tether) (USDT)

رنکینگ 10 توکن توضیحات
ارزش بازار : 2.7 میلیارد دلار (0.95% از کل بازار)
قیمت : 7,384 تومان (0.99783 دلار) (0.00013489 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.01 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.15 %
تغییر قیمت-7 روزه : -0.34 %
حجم معاملات-24 ساعته : 3.18 میلیارد دلار
تعداد توکنهای در دسترس : 2,707,140,346
تعداد توکنهای موجود : 3,080,109,502

نمودار قیمت تدر

Exchanging.ir

Comments are closed.