استلار استلار (Stellar) (XLM)

رنکینگ 11 کوین توضیحات
ارزش بازار : 5.75 میلیارد دلار (0.63% از کل بازار)
قیمت : 6,237 تومان (0.26014118735926 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.98975396 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -9.13568522 %
تغییر قیمت-7 روزه : -12.03544742 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.52 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 22,095,601,011
تعداد کوینهای موجود : 50,001,803,556
تعداد کوینهای نهایی : 50,001,806,812

نمودار قیمت استلار

Comments are closed.