استلار استلار (Stellar) (XLM)

رنکینگ 30 کوین توضیحات
ارزش بازار : 4.91 میلیارد دلار (0.3% از کل بازار)
قیمت : 5,662 تومان (0.19797739587401 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.07601725 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.18204105 %
تغییر قیمت-7 روزه : -11.02414238 %
حجم معاملات-24 ساعته : 264.69 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 24,821,852,277
تعداد کوینهای موجود : 50,001,802,268
تعداد کوینهای نهایی : 50,001,806,812

نمودار قیمت استلار

Comments are closed.