استلار استلار (Stellar) (XLM)

رنکینگ 9 کوین توضیحات
ارزش بازار : 1.52 میلیارد دلار (1.26% از کل بازار)
قیمت : 978 تومان (0.079321364 دلار) (0.00002189 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.99 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 3.53 %
تغییر قیمت-7 روزه : -0.66 %
حجم معاملات-24 ساعته : 215.48 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 19,170,868,660
تعداد کوینهای موجود : 104,722,477,158

نمودار قیمت استلار

Exchanging.ir

Comments are closed.