استیم استیم (Steem) (STEEM)

رنکینگ 98 کوین توضیحات
ارزش بازار : 48.1 میلیون دلار (0.02% از کل بازار)
قیمت : 1,624 تومان (0.137950063 دلار) (0.00001677 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.34 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.12 %
تغییر قیمت-7 روزه : 3.27 %
حجم معاملات-24 ساعته : 328.28 هزار دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 348,707,823
تعداد کوینهای موجود : 365,681,917

نمودار قیمت استیم

Comments are closed.