استیم استیم (Steem) (STEEM)

رنکینگ 53 کوین توضیحات
ارزش بازار : 72.61 میلیون دلار (0.06% از کل بازار)
قیمت : 2,396 تومان (0.239621299 دلار) (0.00006797 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : 2.51 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 7.99 %
تغییر قیمت-7 روزه : -4.88 %
حجم معاملات-24 ساعته : 532.75 هزار دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 303,011,212
تعداد کوینهای موجود : 319,985,306

نمودار قیمت استیم

Exchanging.ir

Comments are closed.