استیم استیم (Steem) (STEEM)

رنکینگ 152 کوین توضیحات
ارزش بازار : 158.22 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 11,067 تومان (0.42038960962047 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.58820002 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.64512352 %
تغییر قیمت-7 روزه : -13.75957067 %
حجم معاملات-24 ساعته : 17.26 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 376,375,944
تعداد کوینهای موجود : 393,350,038

نمودار قیمت استیم

Comments are closed.