استیم استیم (Steem) (STEEM)

رنکینگ 47 کوین توضیحات
ارزش بازار : 96.78 میلیون دلار (0.08% از کل بازار)
قیمت : 3,773 تومان (0.306104673 دلار) (0.00008460 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.35 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.62 %
تغییر قیمت-7 روزه : 5.29 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.13 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 316,160,101
تعداد کوینهای موجود : 333,134,195

نمودار قیمت استیم

Exchanging.ir

Comments are closed.