خرید پولهای الکترونیک
فروش پولهای الکترونیک
تبدیل پولهای الکترونیک
آموزش پولهای الکترونیک

استیم استیم (Steem) (STEEM)

رنکینگ 28 کوین توضیحات
ارزش بازار : 797.11 میلیون دلار (0.23% از کل بازار ارزهای رمزپایه)
قیمت : 19,336 تومان (3.10868 دلار) (0.00039169 BTC)
تغییر قیمت در 1ساعت گذشته : 2.12 %
تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : -0.54 %
تغییر قیمت در 7 روز گذشته : 11.18 %
حجم معاملات در 24 ساعت گذشته : 11.68 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 256,415,484
تعداد کوینهای موجود : 273,389,578

نمودار قیمت استیم

exchanging

Comments are closed.