استیم استیم (Steem) (STEEM)

رنکینگ 36 کوین توضیحات
ارزش بازار : 408.87 میلیون دلار (0.14% از کل بازار)
قیمت : 11,415 تومان (1.54261 دلار) (0.00020799 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : 2.37 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.31 %
تغییر قیمت-7 روزه : 17.41 %
حجم معاملات-24 ساعته : 3.79 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 265,053,073
تعداد کوینهای موجود : 282,027,167

نمودار قیمت استیم

Exchanging.ir

Comments are closed.