استیم استیم (Steem) (STEEM)

رنکینگ 82 کوین توضیحات
ارزش بازار : 74.49 میلیون دلار (0.03% از کل بازار)
قیمت : 4,298 تومان (0.200590680886 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.335769 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.93189 %
تغییر قیمت-7 روزه : -1.26033 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.66 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 371,352,001
تعداد کوینهای موجود : 388,326,095

نمودار قیمت استیم

Comments are closed.