استیم استیم (Steem) (STEEM)

رنکینگ 66 کوین توضیحات
ارزش بازار : 132.03 میلیون دلار (0.05% از کل بازار)
قیمت : 5,325 تومان (0.4159813271 دلار) (0.00004483 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.4 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.32 %
تغییر قیمت-7 روزه : -0.24 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.72 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 317,383,549
تعداد کوینهای موجود : 334,357,643

نمودار قیمت استیم

Exchanging

Comments are closed.