استیم استیم (Steem) (STEEM)

رنکینگ 54 کوین توضیحات
ارزش بازار : 117.13 میلیون دلار (0.07% از کل بازار)
قیمت : 5,222 تومان (0.3731490328 دلار) (0.00006787 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.16 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 2.93 %
تغییر قیمت-7 روزه : -12.7 %
حجم معاملات-24 ساعته : 720.43 هزار دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 313,887,246
تعداد کوینهای موجود : 330,861,340

نمودار قیمت استیم

Exchanging

Comments are closed.