سیاکوین سیاکوین (Siacoin) (SC)

رنکینگ 84 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.41 میلیارد دلار (0.06% از کل بازار)
قیمت : 756 تومان (0.0294541996582 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.46924203 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -14.95760348 %
تغییر قیمت-7 روزه : -26.28190317 %
حجم معاملات-24 ساعته : 205.58 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 47,788,072,992
تعداد کوینهای موجود : 47,788,072,992

نمودار قیمت سیاکوین

Comments are closed.