سیاکوین سیاکوین (Siacoin) (SC)

رنکینگ 92 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 448.07 میلیون دلار (0.03% از کل بازار)
قیمت : 252 تومان (0.00952077326697 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -2.58212498 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -12.3933446 %
تغییر قیمت-7 روزه : -27.54685701 %
حجم معاملات-24 ساعته : 34.94 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 47,062,822,992
تعداد کوینهای موجود : 47,062,822,992

نمودار قیمت سیاکوین

Comments are closed.