ریوین ریوین (Revain) (REV)

رنکینگ 64 توکن توضیحات
ارزش بازار : 1.55 میلیارد دلار (0.08% از کل بازار)
قیمت : 507 تومان (0.01824727123658 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.72370863 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.77048212 %
تغییر قیمت-7 روزه : -8.92662662 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.68 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 85,061,485,690
تعداد توکنهای موجود : 85,061,485,690

نمودار قیمت ریوین

Comments are closed.