ریوین ریوین (Revain) (REV)

رنکینگ 61 توکن توضیحات
ارزش بازار : 2.08 میلیارد دلار (0.09% از کل بازار)
قیمت : 627 تومان (0.02446363460292 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.35569732 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -15.19838005 %
تغییر قیمت-7 روزه : 89.3573527 %
حجم معاملات-24 ساعته : 8.56 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 85,061,485,690
تعداد توکنهای موجود : 85,061,485,690

نمودار قیمت ریوین

Comments are closed.