کوانتوم کوانتوم (Qtum) (QTUM)

رنکینگ 22 کوین توضیحات
ارزش بازار : 736.07 میلیون دلار (0.26% از کل بازار)
قیمت : 61,433 تومان (8.30172 دلار) (0.00112215 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.57 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.66 %
تغییر قیمت-7 روزه : 7.71 %
حجم معاملات-24 ساعته : 203.14 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 88,664,516
تعداد کوینهای موجود : 100,664,516

نمودار قیمت کوانتوم

Exchanging.ir

Comments are closed.