پاپیولوس پاپیولوس (Populous) (PPT)

رنکینگ 191 توکن توضیحات
ارزش بازار : 107.99 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 52,574 تومان (2.0279191631926 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.94919536 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 5.71589465 %
تغییر قیمت-7 روزه : 24.03919986 %
حجم معاملات-24 ساعته : 4.8 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 53,252,246
تعداد توکنهای موجود : 53,252,246
تعداد توکنهای نهایی : 53,252,246

نمودار قیمت پاپیولوس

Comments are closed.