پلی مت پلی مت (Polymath) (POLY)

رنکینگ 133 توکن توضیحات
ارزش بازار : 198.15 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 8,700 تومان (0.33302395709794 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.23278727 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 9.19416009 %
تغییر قیمت-7 روزه : 13.30362348 %
حجم معاملات-24 ساعته : 79.73 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 595,008,568
تعداد توکنهای موجود : 1,000,000,000

نمودار قیمت پلی مت

Comments are closed.