نومرایر نومرایر (Numeraire) (NMR)

رنکینگ 106 توکن توضیحات
ارزش بازار : 56.03 میلیون دلار (0.02% از کل بازار)
قیمت : 480,951 تومان (20.7978840164 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.134678 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.555368 %
تغییر قیمت-7 روزه : -6.94331 %
حجم معاملات-24 ساعته : 581.75 هزار دلار
تعداد توکنهای در گردش : 2,693,826
تعداد توکنهای موجود : 10,979,533
تعداد توکنهای نهایی : 11,000,000

نمودار قیمت نومرایر

Comments are closed.