نومرایر نومرایر (Numeraire) (NMR)

رنکینگ 142 توکن توضیحات
ارزش بازار : 180.45 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 996,403 تومان (37.850060830058 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.50578831 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.84156598 %
تغییر قیمت-7 روزه : -12.00520139 %
حجم معاملات-24 ساعته : 20.12 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 4,767,406
تعداد توکنهای موجود : 10,973,320
تعداد توکنهای نهایی : 11,000,000

نمودار قیمت نومرایر

Comments are closed.