جدیدترین ارزهای رمزپایه
صد ارز برتر لیست کامل
رتبهنام(نام لاتین)(سمبل)قیمت (تومان)قیمت (دلار)درصد تغییر
24 ساعت
ارزش بازارحجم معاملات
24 ساعت
790
آبزِروِر (Observer) (OBSR)
213 0.0064276358098261 -1.46380568↓% 26.07 میلیون دلار 934.1 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
2359
هایپِریون (Hyperion) (HYN)
27 0.0008003976115334 -11.07447268↓% 163.11 هزار دلار 405.40447173 دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
3376
توکتوک (TOKOK) (TOK)
202 0.0060920499227439 2.02173688↑% 0 761.88 هزار دلار
1787
کوآی توکن (Kuai Token) (KT)
3,593 0.10839255593232 -3.67943391↓% 1.24 میلیون دلار 607.66 هزار دلار
2758
بولیون (Bulleon) (BUL)
65 0.00197493053252 0.37549458↑% 2.17 هزار دلار 0
() ()
0 %
2756
مُکس (MoX) (MOX)
16 0.00049368847099 0.34174812↑% 2.48 هزار دلار 0
1314
بیت بال (BitBall) (BTB)
296 0.0089423685909573 -5.64814202↓% 5.44 میلیون دلار 343.24 هزار دلار
4052
کانتِنت وَلیو نِتورک (Conscious Value Network) (CVNT)
25,418 0.76676459271581 -19.43929379↓% 0 179.08 هزار دلار
2576
بی تی سی لایت (BTC Lite) (BTCL)
65 0.00197493053252 0.37549458↑% 36.93 هزار دلار 0
() ()
0 %
() ()
0 %
2716
ایتالو (Italo) (XTA)
16 0.00049373263313015 0.37549458↑% 8.83 هزار دلار 492.76047358 دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
() ()
0 %
2733
رویال کوین (ROIyal Coin) (ROCO)
98 0.00296239579878 0.37549458↑% 6.34 هزار دلار 0
() ()
0 %
() ()
0 %
() ()
0 %
2160
دوج کَش (DogeCash) (DOGEC)
775 0.023388090996765 -27.95784344↓% 388.66 هزار دلار 2.81 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
2303
وینکو (Winco) (WCO)
15 0.00044435936982 0.37549458↑% 213.51 هزار دلار 0
2500
پراکسی نود (ProxyNode) (PRX)
11 0.00034558192969 0.34174812↑% 65.55 هزار دلار 0
1056
اَتمیک والت کوین (Atomic Wallet Coin) (AWC)
36,764 1.1090337480358 -1.8683423↓% 11.76 میلیون دلار 28.71 هزار دلار
642
آلتی لدجر (Ultiledger) (ULT)
511 0.015422153025384 5.46056013↑% 43.74 میلیون دلار 60.03 هزار دلار
2552
ایمپِلیوم (Impleum) (IMPL)
131 0.0039498610650412 0.37549458↑% 43.3 هزار دلار 0.00039499 دلار
() ()
0 %
1412
فوتبال کوین (Footballcoin) (XFC)
348 0.010496844565819 -0.49408818↓% 3.93 میلیون دلار 515.06 هزار دلار
258
هِدج تِرِید (HedgeTrade) (HEDG)
29,523 0.89059070693517 -10.11813555↓% 310.58 میلیون دلار 297.97 هزار دلار
4026
اِسترانگ هولد توکن (Stronghold Token) (SHX)
159 0.0048086612721157 -3.82356062↓% 0 189.59 هزار دلار
() ()
0 %
1920
کوییندز (QUINADS) (QUIN)
2 6.155071129E-5 2.02173687↑% 818.32 هزار دلار 0
840
فانتِین (Fountain) (FTN)
8,216 0.24785378183134 0.37549458↑% 21.98 میلیون دلار 0
1051
لَمبدا (Lambda) (LAMB)
264 0.0079608241967831 -9.33840893↓% 11.96 میلیون دلار 3.34 میلیون دلار
1947
بیکان (Beacon) (BECN)
14,084 0.42484604018023 18.29433521↑% 756.48 هزار دلار 11.05 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
() ()
0 %
() ()
0 %
2313
کووا (COVA) (COVA)
3 8.1868192614514E-5 -41.2136132↓% 204.34 هزار دلار 10.38 هزار دلار
2625
پلاس کوین (Plus-Coin) (NPLC)
2 5.2517671747792E-5 -10.19213303↓% 24.68 هزار دلار 9.16170784 دلار
() ()
0 %
2447
هِربالیست توکن (Herbalist Token) (HERB)
0 1.0256944429519E-5 -77.26259348↓% 97.44 هزار دلار 345.18582326 دلار
2614
شیوِرز (Shivers) (SHVR)
16 0.00049373263313 0.37549458↑% 26.89 هزار دلار 0
2561
تِرِیو1نوت (TravelNote) (TVNT)
639 0.01926963176673 1.44622521↑% 41.49 هزار دلار 0
() ()
0 %
() ()
0 %
() ()
0 %
100
لایوپییر (Livepeer) (LPT)
1,346,677 40.623729747041 -0.92457385↓% 859.79 میلیون دلار 52.52 میلیون دلار
2231
پلِی گِیم (PlayGame) (PXG)
9 0.00027913866702227 -2.40734305↓% 279.1 هزار دلار 3.15 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
509
آرگو (Aergo) (AERGO)
9,792 0.29537663664189 -12.29920283↓% 77.99 میلیون دلار 24.18 میلیون دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
1182
کَمبِریا (Kambria) (KAT)
122 0.0036779297934741 -7.60746929↓% 8.04 میلیون دلار 129.54 هزار دلار
() ()
0 %
2520
بیت گیلد پِلَت (BitGuild PLAT) (PLAT)
31 0.00093981687049238 -6.862655↓% 55.98 هزار دلار 26.81 هزار دلار
805
اُپاسیتی (Opacity) (OPCT)
10,056 0.30335917810306 -10.43828592↓% 24.41 میلیون دلار 434.91 هزار دلار
858
فوم (FOAM) (FOAM)
2,127 0.06415656793552 -1.67972682↓% 20.31 میلیون دلار 7.01 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
() ()
0 %
2264
بلاک لاجیک (Block-Logic) (BLTG)
369 0.011124390659835 -7.70243764↓% 254.74 هزار دلار 20.41875709 دلار
() ()
0 %
1506
کوآدرانت پروتکل (QuadrantProtocol) (EQUAD)
234 0.0070735690230802 -0.37604863↓% 2.94 میلیون دلار 43.1 هزار دلار
2649
زِلیوم (Zealium) (NZL)
39 0.0011849583195124 0.37549458↑% 20.05 هزار دلار 0.64343237 دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
() ()
0 %
1621
اَطلَس پروتکل (Atlas Protocol) (ATP)
26 0.00079789872320328 0.75655785↑% 2.06 میلیون دلار 535.53 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
1339
آی اِل کوین (ILCOIN) (ILC)
204 0.006157716758824 11.63439694↑% 4.97 میلیون دلار 12.29 هزار دلار
() ()
0 %
2606
هایپِرکوانت (HyperQuant) (HQT)
10 0.00028695655842994 -29.40137154↓% 28.7 هزار دلار 1.3 هزار دلار
2759
دَش گرین (Dash Green) (DASHG)
31 0.00093809200295 0.37549458↑% 2.16 هزار دلار 0
() ()
0 %
2254
نوآر (Noir) (NOR)
426 0.012837047619398 0.375488↑% 262.21 هزار دلار 499.20521723 دلار
2143
میکروماینز (Micromines) (MICRO)
1 2.2835171306496E-5 560.1190249↑% 411.03 هزار دلار 2.53756987 دلار
1031
سی دبلیو وی چِین (CWV Chain) (CWV)
120 0.0036048325873964 -1.82484514↓% 12.76 میلیون دلار 5.97 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
1416
وِست چِین (VestChain) (VEST)
33 0.00098746526626 0.37549458↑% 3.9 میلیون دلار 0
() ()
0 %
() ()
0 %
2656
اِسکای هاب کوین (SkyHub Coin) (SHB)
982 0.029623957987809 -8.74955038↓% 19.06 هزار دلار 86.96260987 دلار
() ()
0 %
56
بیت کوین اِس وی (Bitcoin SV) (BSV)
4,528,188 136.59692298873 13.00924153↑% 2.58 میلیارد دلار 573.38 میلیون دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
271
هیومَن اِسکیپ (Humanscape) (HUM)
12,246 0.36942617557987 -12.23769809↓% 262.81 میلیون دلار 95.54 میلیون دلار
2309
اِتر اینک (EtherInc) (ETI)
22 0.00065660566642 0.34174812↑% 209.11 هزار دلار 0
() ()
0 %
صد ارز برتر لیست کامل

Comments are closed.