جدیدترین ارزهای رمزپایه
صد ارز برتر لیست کامل
رتبهنام(نام لاتین)(سمبل)قیمت (تومان)قیمت (دلار)درصد تغییر
24 ساعت
ارزش بازارحجم معاملات
24 ساعت
917
آبزِروِر (Observer) (OBSR)
92 0.00389880536524 -19.70265447↓% 8.96 میلیون دلار 2.72 میلیون دلار
() ()
0 %
1582
اِسپِکتِروم کَش (SpectrumCash) (XSM)
9 0.00038053186151 -0.74255556↓% 1.24 میلیون دلار 0
1528
هایپِریون (Hyperion) (HYN)
169 0.00720512294679 -6.439472↓% 1.47 میلیون دلار 22.33 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
3068
توکتوک (TOKOK) (TOK)
202 0.00858680671425 33.90794303↑% 0 215.17 هزار دلار
1519
کوآی توکن (Kuai Token) (KT)
3,148 0.13396271681843 -0.12586018↓% 1.53 میلیون دلار 26.69 میلیون دلار
2491
بولیون (Bulleon) (BUL)
89 0.00380531861513 -0.74106111↓% 4.17 هزار دلار 0
() ()
0 %
2486
مُکس (MoX) (MOX)
27 0.00114159558454 -0.74255556↓% 5.74 هزار دلار 0
1067
بیت بال (BitBall) (BTB)
206 0.00877857116131 1.79485016↑% 5.64 میلیون دلار 988.26 هزار دلار
3006
کانتِنت وَلیو نِتورک (Content Value Network) (CVNT)
9,542 0.40604207402761 -1.77240484↓% 0 269.98 هزار دلار
2214
بی تی سی لایت (BTC Lite) (BTCL)
116 0.00494691419967 -0.74255556↓% 92.51 هزار دلار 11.69031932 دلار
2332
بیت کویین (Bitcoiin) (B2G)
18 0.00076106372303 -0.74255556↓% 40.16 هزار دلار 0
() ()
0 %
2351
ایتالو (Italo) (XTA)
44 0.0018802157816 22.60827039↑% 33.64 هزار دلار 1.43 هزار دلار
4534
سِنتِرکوین (CENTERCOIN) (CENT)
3 0.00013699147014 -12.84580975↓% 0 242.48038182 دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
2435
رویال کوین (ROIyal Coin) (ROCO)
170 0.00723010536875 -0.74255556↓% 13.71 هزار دلار 0
() ()
0 %
() ()
0 %
125
بیت مَکس توکن (ASD (BTMX)) (BTMX)
9,794 0.41677645300213 -0.50802847↓% 310 میلیون دلار 532.07 هزار دلار
1595
دوج کَش (DogeCash) (DOGEC)
1,856 0.07897314686326 -2.4779947↓% 1.2 میلیون دلار 6.41 هزار دلار
() ()
0 %
4868
رام توکن (ROMToken) (ROM)
0 8.81484369E-6 -0.13210542↓% 0 0
1858
وینکو (Winco) (WCO)
22 0.00095133760431 -0.74172604↓% 457.1 هزار دلار 0
2251
پراکسی نود (ProxyNode) (PRX)
9 0.00038053186151 -0.74255556↓% 70.05 هزار دلار 1.3471589 دلار
713
اَتمیک والت کوین (Atomic Wallet Coin) (AWC)
39,302 1.6724448774253 5.14103907↑% 17.73 میلیون دلار 48.35 هزار دلار
463
آلتی لدجر (Ultiledger) (ULT)
384 0.01633247320878 -2.09411176↓% 46.33 میلیون دلار 97.81 هزار دلار
2306
ایمپِلیوم (Impleum) (IMPL)
116 0.00494691419967 17.30425252↑% 48.72 هزار دلار 101.92032162 دلار
4724
اگِیوکوین (AgaveCoin) (AGVC)
538 0.02290255606989 8.33648713↑% 0 16.49405672 دلار
1197
فوتبال کوین (Footballcoin) (XFC)
258 0.01096330755669 -0.1733708↓% 4.11 میلیون دلار 611.89 هزار دلار
222
هِدج تِرِید (HedgeTrade) (HEDG)
28,963 1.2324631008168 -0.15804217↓% 429.8 میلیون دلار 103.22 هزار دلار
4143
اِسترانگ هولد توکن (Stronghold Token) (SHX)
178 0.0075916375689 -0.91703291↓% 0 4.25 هزار دلار
() ()
0 %
1856
کوییندز (QUINADS) (QUIN)
1 3.473936534E-5 0.21395401↑% 461.86 هزار دلار 0
1747
فانتِین (Fountain) (FTN)
183 0.00780034580974 -4.08598586↓% 691.69 هزار دلار 8.2 هزار دلار
561
لَمبدا (Lambda) (LAMB)
489 0.02080675520293 -8.03958707↓% 31 میلیون دلار 11.09 میلیون دلار
1278
بیکان (Beacon) (BECN)
41,783 1.7780184202714 -5.48759019↓% 3.17 میلیون دلار 1.02 هزار دلار
() ()
0 %
4867
بائرچِین (Baer Chain) (BRC)
473 0.02014432290541 -0.6822855↓% 0 0
() ()
0 %
() ()
0 %
1681
کووا (COVA) (COVA)
9 0.00036906139632 -0.08186606↓% 921.18 هزار دلار 59.64 هزار دلار
2361
پلاس کوین (Plus-Coin) (NPLC)
2 6.469041646E-5 -5.0170089↓% 30.4 هزار دلار 8.04942852 دلار
2191
کوین آز (CoinUs) (CNUS)
7 0.00031043789262 0.09325383↑% 105.55 هزار دلار 1.26 هزار دلار
2320
هِربالیست توکن (Herbalist Token) (HERB)
0 4.74257547E-6 -71.35765835↓% 45.05 هزار دلار 258.8125024 دلار
2403
شیوِرز (Shivers) (SHVR)
9 0.00038053186151 -0.74255556↓% 20.72 هزار دلار 0
2413
تِرِیو1نوت (TravelNote) (TVNT)
206 0.00875223281481 -12.19533761↓% 18.85 هزار دلار 0
() ()
0 %
() ()
0 %
() ()
0 %
106
لایوپییر (Livepeer) (LPT)
571,727 24.328824524611 -3.40961↓% 514.91 میلیون دلار 9.49 میلیون دلار
1870
پلِی گِیم (PlayGame) (PXG)
11 0.00044731804961 -3.81541776↓% 447.26 هزار دلار 5.22 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
518
آرگو (Aergo) (AERGO)
3,269 0.13909328640101 -7.34389583↓% 36.72 میلیون دلار 941.28 هزار دلار
1221
لیسک مِشین لِرنینگ (Lisk Machine Learning) (LML)
742 0.0315846069763 -1.49563213↓% 3.79 میلیون دلار 4.22 هزار دلار
() ()
0 %
1052
کَمبِریا (Kambria) (KAT)
64 0.00271128743664 -0.75813713↓% 5.93 میلیون دلار 14.92 هزار دلار
() ()
0 %
2284
بیت گیلد پِلَت (BitGuild PLAT) (PLAT)
22 0.00094276031624 0.8219054↑% 56.16 هزار دلار 23.98 هزار دلار
1068
اُپاسیتی (Opacity) (OPCT)
1,643 0.06990521500633 1.7155829↑% 5.62 میلیون دلار 203.2 هزار دلار
798
فوم (FOAM) (FOAM)
945 0.04022308188327 -0.81011118↓% 12.73 میلیون دلار 14.79 هزار دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
() ()
0 %
1744
بلاک لاجیک (Block-Logic) (BLTG)
734 0.03124168055214 4.80677355↑% 715.41 هزار دلار 40.25 هزار دلار
() ()
0 %
1395
کوآدرانت پروتکل (QuadrantProtocol) (EQUAD)
122 0.00519543986672 -0.5822398↓% 2.16 میلیون دلار 6.62 هزار دلار
2336
زِلیوم (Zealium) (NZL)
55 0.00235929754138 -0.74255556↓% 38.9 هزار دلار 0.02613744 دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
() ()
0 %
1152
اَطلَس پروتکل (Atlas Protocol) (ATP)
41 0.00175289348439 13.34220964↑% 4.52 میلیون دلار 4 میلیون دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
1213
آی اِل کوین (ILCOIN) (ILC)
125 0.0053021556126 5.09805426↑% 3.84 میلیون دلار 37.27 هزار دلار
1005
بلاکچین سِرتیفاید دِیتا توکن (Blockchain Certified Data Token) (BCDT)
4,285 0.18234672219569 14.36803663↑% 6.93 میلیون دلار 305.26 هزار دلار
2397
هایپِرکوانت (HyperQuant) (HQT)
5 0.00021703818516 -1.053518↓% 21.7 هزار دلار 0
2484
دَش گرین (Dash Green) (DASHG)
64 0.0027398294029 -0.74255556↓% 6.3 هزار دلار 0
2262
بیزینِس کرِدیت اِلایِنس چِین (Business Credit Alliance Chain) (BCAC)
3 0.00012709408991 0.06994554↑% 63.06 هزار دلار 24.70906739 دلار
1840
نوآر (Noir) (NOR)
563 0.02397348178222 0.85826371↑% 491.74 هزار دلار 832.0933038 دلار
2299
میکروماینز (Micromines) (MICRO)
0 2.84554358E-6 -1.41588819↓% 51.22 هزار دلار 42.70461522 دلار
1038
سی دبلیو وی چِین (CWV Chain) (CWV)
41 0.00174970086118 -10.30748843↓% 6.2 میلیون دلار 0
() ()
0 %
() ()
0 %
908
وِست چِین (VestChain) (VEST)
54 0.00228319116908 19.10893333↑% 9.01 میلیون دلار 5.2E-7 دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
2296
اِسکای هاب کوین (SkyHub Coin) (SHB)
1,914 0.08143449892921 -5.17289898↓% 52.4 هزار دلار 1.45 هزار دلار
() ()
0 %
33
بیت کوین اِس وی (Bitcoin SV) (BSV)
3,722,949 158.42338053406 -3.4458824↓% 2.97 میلیارد دلار 676.99 میلیون دلار
() ()
0 %
() ()
0 %
480
هیومَن اِسکیپ (Humanscape) (HUM)
1,834 0.07805544089797 -3.98151938↓% 40.9 میلیون دلار 9.72 هزار دلار
2142
اِتر اینک (EtherInc) (ETI)
10 0.00044331961866 -0.74255556↓% 141.18 هزار دلار 0
() ()
0 %
صد ارز برتر لیست کامل

Comments are closed.