نئو نئو (Neo) (NEO)

رنکینگ 65 کوین توضیحات
ارزش بازار : 1.31 میلیارد دلار (0.08% از کل بازار)
قیمت : 529,455 تومان (18.512408867859 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.84161508 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.8672567 %
تغییر قیمت-7 روزه : -14.05883689 %
حجم معاملات-24 ساعته : 86.62 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 70,538,831
تعداد کوینهای موجود : 100,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000

نمودار قیمت نئو

Comments are closed.