نئو نئو (Neo) (NEO)

رنکینگ 27 کوین توضیحات
ارزش بازار : 7.14 میلیارد دلار (0.31% از کل بازار)
قیمت : 2,470,982 تومان (101.26973675359 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.24938677 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -12.50435863 %
تغییر قیمت-7 روزه : -10.78167512 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.63 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 70,538,831
تعداد کوینهای موجود : 100,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000

نمودار قیمت نئو

Comments are closed.