نئو نئو (Neo) (NEO)

رنکینگ 49 کوین توضیحات
ارزش بازار : 2.8 میلیارد دلار (0.15% از کل بازار)
قیمت : 1,108,667 تومان (39.737161275538 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.92583166 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -4.3587527 %
تغییر قیمت-7 روزه : -22.82418967 %
حجم معاملات-24 ساعته : 373.11 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 70,538,831
تعداد کوینهای موجود : 100,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000

نمودار قیمت نئو

Comments are closed.