نئو نئو (NEO) (NEO)

رنکینگ 18 کوین توضیحات
ارزش بازار : 434.29 میلیون دلار (0.38% از کل بازار)
قیمت : 66,814 تومان (6.6814054261 دلار) (0.00186195 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : 2.94 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 13.26 %
تغییر قیمت-7 روزه : 9.08 %
حجم معاملات-24 ساعته : 102.77 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 65,000,000
تعداد کوینهای موجود : 100,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000

نمودار قیمت نئو

Exchanging.ir

Comments are closed.