نئو نئو (Neo) (NEO)

رنکینگ 20 کوین توضیحات
ارزش بازار : 1.25 میلیارد دلار (0.34% از کل بازار)
قیمت : 505,698 تومان (17.650893552827 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.21544405 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 2.45824111 %
تغییر قیمت-7 روزه : -1.74854865 %
حجم معاملات-24 ساعته : 568.29 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 70,538,831
تعداد کوینهای موجود : 100,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000

نمودار قیمت نئو

Comments are closed.