نئو نئو (Neo) (NEO)

رنکینگ 18 کوین توضیحات
ارزش بازار : 1.08 میلیارد دلار (0.36% از کل بازار)
قیمت : 180,956 تومان (15.3677785538 دلار) (0.00151819 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.41 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.55 %
تغییر قیمت-7 روزه : 7.5 %
حجم معاملات-24 ساعته : 931.81 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 70,538,831
تعداد کوینهای موجود : 100,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000

نمودار قیمت نئو

Comments are closed.