نئو نئو (Neo) (NEO)

رنکینگ 19 کوین توضیحات
ارزش بازار : 889.23 میلیون دلار (0.31% از کل بازار)
قیمت : 224,392 تومان (12.6063155782 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.0948432 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 8.58147 %
تغییر قیمت-7 روزه : 27.0556 %
حجم معاملات-24 ساعته : 790.42 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 70,538,831
تعداد کوینهای موجود : 100,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000

نمودار قیمت نئو

Comments are closed.