نئو نئو (NEO) (NEO)

رنکینگ 15 کوین توضیحات
ارزش بازار : 1.07 میلیارد دلار (0.5% از کل بازار)
قیمت : 194,348 تومان (16.4006946822 دلار) (0.00247885 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.59 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.67 %
تغییر قیمت-7 روزه : -9.89 %
حجم معاملات-24 ساعته : 212.66 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 65,000,000
تعداد کوینهای موجود : 100,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000

نمودار قیمت نئو

Exchanging.ir

Comments are closed.