نئو نئو (Neo) (NEO)

رنکینگ 27 کوین توضیحات
ارزش بازار : 1.71 میلیارد دلار (0.16% از کل بازار)
قیمت : 604,151 تومان (24.263077840255 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.77815945 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.28746317 %
تغییر قیمت-7 روزه : 18.71629146 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.25 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 70,538,831
تعداد کوینهای موجود : 100,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 100,000,000

نمودار قیمت نئو

Comments are closed.