نم نم (NEM) (XEM)

رنکینگ 87 کوین توضیحات
ارزش بازار : 859.1 میلیون دلار (0.05% از کل بازار)
قیمت : 2,797 تومان (0.095455002224802 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -2.06841515 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.9828463 %
تغییر قیمت-7 روزه : -10.82933632 %
حجم معاملات-24 ساعته : 28.28 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 8,999,999,999
تعداد کوینهای موجود : 8,999,999,999
تعداد کوینهای نهایی : 8,999,999,999

نمودار قیمت نم

Comments are closed.