نم نم (NEM) (XEM)

رنکینگ 54 کوین توضیحات
ارزش بازار : 2.72 میلیارد دلار (0.12% از کل بازار)
قیمت : 7,726 تومان (0.30180928981744 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.54102538 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -11.55123751 %
تغییر قیمت-7 روزه : -21.96392822 %
حجم معاملات-24 ساعته : 305.43 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 8,999,999,999
تعداد کوینهای موجود : 8,999,999,999
تعداد کوینهای نهایی : 8,999,999,999

نمودار قیمت نم

Comments are closed.