نم نم (NEM) (XEM)

رنکینگ 74 کوین توضیحات
ارزش بازار : 1.33 میلیارد دلار (0.07% از کل بازار)
قیمت : 4,132 تومان (0.14784123107371 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.33623341 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -5.76179796 %
تغییر قیمت-7 روزه : -18.47457024 %
حجم معاملات-24 ساعته : 75.98 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 8,999,999,999
تعداد کوینهای موجود : 8,999,999,999
تعداد کوینهای نهایی : 8,999,999,999

نمودار قیمت نم

Comments are closed.