نم نم (NEM) (XEM)

رنکینگ 16 کوین توضیحات
ارزش بازار : 4.08 میلیارد دلار (0.29% از کل بازار)
قیمت : 12,016 تومان (0.45384585088891 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -4.10418757 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -13.75772831 %
تغییر قیمت-7 روزه : -3.14310634 %
حجم معاملات-24 ساعته : 330.76 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 8,999,999,999
تعداد کوینهای موجود : 8,999,999,999
تعداد کوینهای نهایی : 8,999,999,999

نمودار قیمت نم

Comments are closed.