نانو نانو (Nano) (NANO)

رنکینگ 61 کوین توضیحات
ارزش بازار : 127.13 میلیون دلار (0.05% از کل بازار)
قیمت : 20,966 تومان (0.954069132415 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.140217 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.8607 %
تغییر قیمت-7 روزه : -0.340933 %
حجم معاملات-24 ساعته : 5.7 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 133,248,297
تعداد کوینهای موجود : 133,248,297
تعداد کوینهای نهایی : 133,248,297

نمودار قیمت نانو

Comments are closed.