خرید پولهای الکترونیک
فروش پولهای الکترونیک
تبدیل پولهای الکترونیک
آموزش پولهای الکترونیک

نانو نانو (Nano) (NANO)

رنکینگ 32 کوین توضیحات
ارزش بازار : 659.3 میلیون دلار (0.19% از کل بازار ارزهای رمزپایه)
قیمت : 30,776 تومان (4.94792 دلار) (0.00062441 BTC)
تغییر قیمت در 1ساعت گذشته : 0.55 %
تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : -6.01 %
تغییر قیمت در 7 روز گذشته : -16.62 %
حجم معاملات در 24 ساعت گذشته : 14.71 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 133,248,289
تعداد کوینهای موجود : 133,248,289
تعداد کوینهای نهایی : 133,248,290

نمودار قیمت نانو

exchanging

Comments are closed.