نانو نانو (Nano) (NANO)

رنکینگ 78 کوین توضیحات
ارزش بازار : 771.23 میلیون دلار (0.05% از کل بازار)
قیمت : 152,657 تومان (5.7879516010873 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 4.27574872 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 13.71156879 %
تغییر قیمت-7 روزه : -9.09045272 %
حجم معاملات-24 ساعته : 96.39 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 133,248,297
تعداد کوینهای موجود : 133,248,297
تعداد کوینهای نهایی : 133,248,298

نمودار قیمت نانو

Comments are closed.