نانو نانو (Nano) (NANO)

رنکینگ 66 کوین توضیحات
ارزش بازار : 1.98 میلیارد دلار (0.09% از کل بازار)
قیمت : 381,932 تومان (14.890153883209 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -3.6338127 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 78.26359284 %
تغییر قیمت-7 روزه : 56.662652 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.78 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 133,248,297
تعداد کوینهای موجود : 133,248,297
تعداد کوینهای نهایی : 133,248,298

نمودار قیمت نانو

Comments are closed.