موناکوین موناکوین (MonaCoin) (MONA)

رنکینگ 172 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 138.76 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 55,784 تومان (2.1110496863284 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.51346904 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.47356163 %
تغییر قیمت-7 روزه : -16.40172006 %
حجم معاملات-24 ساعته : 10.34 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 65,729,675
تعداد کوینهای موجود : 65,729,675

نمودار قیمت موناکوین

Comments are closed.