موناکوین موناکوین (MonaCoin) (MONA)

رنکینگ 69 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 114.74 میلیون دلار (0.04% از کل بازار)
قیمت : 40,368 تومان (1.74566216177 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.547515 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 3.80048 %
تغییر قیمت-7 روزه : 3.38986 %
حجم معاملات-24 ساعته : 7.54 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 65,729,675
تعداد کوینهای موجود : 65,729,675

نمودار قیمت موناکوین

Comments are closed.