میکر میکر (Maker) (MKR)

رنکینگ 55 توکن توضیحات
ارزش بازار : 1.76 میلیارد دلار (0.11% از کل بازار)
قیمت : 51,505,539 تومان (1800.8929643329 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.92557045 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.35401828 %
تغییر قیمت-7 روزه : -0.78250956 %
حجم معاملات-24 ساعته : 227.54 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 977,647
تعداد توکنهای موجود : 977,647
تعداد توکنهای نهایی : 1,005,577

نمودار قیمت میکر

Comments are closed.