میکر میکر (Maker) (MKR)

رنکینگ 55 توکن توضیحات
ارزش بازار : 2.41 میلیارد دلار (0.13% از کل بازار)
قیمت : 67,645,567 تومان (2428.9252221896 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.30522714 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -3.45411385 %
تغییر قیمت-7 روزه : -15.07420601 %
حجم معاملات-24 ساعته : 119.77 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 991,328
تعداد توکنهای موجود : 991,328
تعداد توکنهای نهایی : 1,005,577

نمودار قیمت میکر

Comments are closed.