میکر میکر (Maker) (MKR)

رنکینگ 40 توکن توضیحات
ارزش بازار : 1.96 میلیارد دلار (0.14% از کل بازار)
قیمت : 52,199,005 تومان (1971.6338079894 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.66788433 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -13.1410513 %
تغییر قیمت-7 روزه : -22.84117024 %
حجم معاملات-24 ساعته : 102.12 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 995,239
تعداد توکنهای موجود : 995,239
تعداد توکنهای نهایی : 1,005,577

نمودار قیمت میکر

Comments are closed.