میکر میکر (Maker) (MKR)

رنکینگ 39 توکن توضیحات
ارزش بازار : 4.68 میلیارد دلار (0.21% از کل بازار)
قیمت : 120,748,971 تومان (4707.5622210947 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.91221079 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -15.912058 %
تغییر قیمت-7 روزه : -8.07033802 %
حجم معاملات-24 ساعته : 741.47 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 994,679
تعداد توکنهای موجود : 994,679
تعداد توکنهای نهایی : 1,005,577

نمودار قیمت میکر

Comments are closed.