مین فریم مین فریم (Hifi Finance) (MFT)

رنکینگ 174 توکن توضیحات
ارزش بازار : 130.03 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 337 تومان (0.01300328142637 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 5.78392488 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.03087403 %
تغییر قیمت-7 روزه : 3.60623244 %
حجم معاملات-24 ساعته : 11.71 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 10,000,000,000
تعداد توکنهای موجود : 10,000,000,000
تعداد توکنهای نهایی : 10,000,000,000

نمودار قیمت مین فریم

Comments are closed.