مید سیف کوین مید سیف کوین (MaidSafeCoin) (MAID)

رنکینگ 141 توکن توضیحات
ارزش بازار : 172.12 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 9,974 تومان (0.38033424488376 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.70364568 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -3.29776969 %
تغییر قیمت-7 روزه : -3.57595956 %
حجم معاملات-24 ساعته : 877.84 هزار دلار
تعداد توکنهای در گردش : 452,552,412
تعداد توکنهای موجود : 452,552,412

نمودار قیمت مید سیف کوین

Comments are closed.