لوپرینگ لوپرینگ (Loopring) (LRC)

رنکینگ 84 توکن توضیحات
ارزش بازار : 622.49 میلیون دلار (0.04% از کل بازار)
قیمت : 13,468 تومان (0.51064269339847 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -3.16064991 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -8.44596888 %
تغییر قیمت-7 روزه : -29.54654688 %
حجم معاملات-24 ساعته : 45.11 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 1,219,036,268
تعداد توکنهای موجود : 1,374,378,440
تعداد توکنهای نهایی : 1,374,513,896

نمودار قیمت لوپرینگ

Comments are closed.