لایت کوین لایت کوین (Litecoin) (LTC)

رنکینگ 8 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 3.59 میلیارد دلار (1% از کل بازار)
قیمت : 1,282,972 تومان (55.0041439229 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.185697 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.64222 %
تغییر قیمت-7 روزه : -6.57687 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.45 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 65,227,448
تعداد کوینهای موجود : 65,227,448
تعداد کوینهای نهایی : 84,000,000

نمودار قیمت لایت کوین

Comments are closed.