لایت کوین لایت کوین (Litecoin) (LTC)

رنکینگ 8 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 3.65 میلیارد دلار (0.9% از کل بازار)
قیمت : 1,592,917 تومان (55.502331438642 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.14380019 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 4.03831666 %
تغییر قیمت-7 روزه : -3.38077091 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.76 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 65,777,240
تعداد کوینهای موجود : 65,777,240
تعداد کوینهای نهایی : 84,000,000

نمودار قیمت لایت کوین

Comments are closed.