لایت کوین لایت کوین (Litecoin) (LTC)

رنکینگ 9 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 17.85 میلیارد دلار (0.8% از کل بازار)
قیمت : 7,385,963 تومان (267.36517170372 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -3.67366934 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.58409727 %
تغییر قیمت-7 روزه : 16.08650254 %
حجم معاملات-24 ساعته : 7.3 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 66,752,415
تعداد کوینهای موجود : 66,752,415
تعداد کوینهای نهایی : 84,000,000

نمودار قیمت لایت کوین

Comments are closed.