لایت کوین لایت کوین (Litecoin) (LTC)

رنکینگ 19 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 10.63 میلیارد دلار (0.47% از کل بازار)
قیمت : 5,100,050 تومان (153.84766162009 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.24516987 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -5.93955736 %
تغییر قیمت-7 روزه : -21.41373933 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.95 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 69,123,795
تعداد کوینهای موجود : 84,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 84,000,000

نمودار قیمت لایت کوین

Comments are closed.