لایت کوین لایت کوین (Litecoin) (LTC)

رنکینگ 7 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 9.88 میلیارد دلار (0.98% از کل بازار)
قیمت : 3,143,202 تومان (148.96690668765 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.12593384 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 4.28755608 %
تغییر قیمت-7 روزه : 16.11589771 %
حجم معاملات-24 ساعته : 6.54 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 66,306,729
تعداد کوینهای موجود : 66,306,729
تعداد کوینهای نهایی : 84,000,000

نمودار قیمت لایت کوین

Comments are closed.