لایت کوین لایت کوین (Litecoin) (LTC)

رنکینگ 12 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 11.07 میلیارد دلار (0.71% از کل بازار)
قیمت : 3,862,257 تومان (165.76212256851 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.77787726 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.8470234 %
تغییر قیمت-7 روزه : -1.95081472 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.95 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 66,752,415
تعداد کوینهای موجود : 66,752,415
تعداد کوینهای نهایی : 84,000,000

نمودار قیمت لایت کوین

Comments are closed.