لایت کوین لایت کوین (Litecoin) (LTC)

رنکینگ 16 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 12.04 میلیارد دلار (0.56% از کل بازار)
قیمت : 4,848,065 تومان (180.39312236998 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.1276307 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.33862225 %
تغییر قیمت-7 روزه : -1.80956469 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.31 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 66,752,615
تعداد کوینهای موجود : 66,752,615
تعداد کوینهای نهایی : 84,000,000

نمودار قیمت لایت کوین

Comments are closed.