لیسک لیسک (Lisk) (LSK)

رنکینگ 59 کوین توضیحات
ارزش بازار : 139.23 میلیون دلار (0.05% از کل بازار)
قیمت : 24,577 تومان (1.11840410136 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.315785 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.13065 %
تغییر قیمت-7 روزه : 0.889145 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.3 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 124,488,502
تعداد کوینهای موجود : 140,543,114

نمودار قیمت لیسک

Comments are closed.