لیسک لیسک (Lisk) (LSK)

رنکینگ 23 کوین توضیحات
ارزش بازار : 376.51 میلیون دلار (0.19% از کل بازار)
قیمت : 45,920 تومان (3.4140975497 دلار) (0.00053915 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.53 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.6 %
تغییر قیمت-7 روزه : 6.87 %
حجم معاملات-24 ساعته : 5.67 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 110,282,206
تعداد کوینهای موجود : 125,521,332

نمودار قیمت لیسک

Exchanging.ir

Comments are closed.