لیسک لیسک (Lisk) (LSK)

رنکینگ 104 کوین توضیحات
ارزش بازار : 389.78 میلیون دلار (0.03% از کل بازار)
قیمت : 80,712 تومان (3.0601620339554 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 3.13256714 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -7.79658841 %
تغییر قیمت-7 روزه : -18.94852938 %
حجم معاملات-24 ساعته : 111.51 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 127,373,459
تعداد کوینهای موجود : 143,308,697

نمودار قیمت لیسک

Comments are closed.