کمودو کمودو (Komodo) (KMD)

رنکینگ 154 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 150.12 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 31,695 تومان (1.2062698663424 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.15559695 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -7.22095355 %
تغییر قیمت-7 روزه : -16.65047076 %
حجم معاملات-24 ساعته : 9.54 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 124,452,531
تعداد کوینهای موجود : 124,452,531
تعداد کوینهای نهایی : 200,000,000

نمودار قیمت کمودو

Comments are closed.