کمودو کمودو (Komodo) (KMD)

رنکینگ 85 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 79.83 میلیون دلار (0.03% از کل بازار)
قیمت : 15,297 تومان (0.661490607095 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.1094 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.715743 %
تغییر قیمت-7 روزه : 7.18554 %
حجم معاملات-24 ساعته : 3.86 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 120,679,396
تعداد کوینهای موجود : 120,679,396
تعداد کوینهای نهایی : 200,000,000

نمودار قیمت کمودو

Comments are closed.