آیکان آیکان (ICON) (ICX)

رنکینگ 68 توکن توضیحات
ارزش بازار : 933.02 میلیون دلار (0.06% از کل بازار)
قیمت : 41,640 تومان (1.5787784588304 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 5.81905672 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 2.2003863 %
تغییر قیمت-7 روزه : -29.3809717 %
حجم معاملات-24 ساعته : 137.49 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 590,974,469
تعداد توکنهای موجود : 800,460,000

نمودار قیمت آیکان

Comments are closed.