هایپرکَش هایپرکَش (HyperCash) (HC)

رنکینگ 100 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 57.21 میلیون دلار (0.02% از کل بازار)
قیمت : 29,607 تومان (1.28031806557 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.452572 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 6.46126 %
تغییر قیمت-7 روزه : 16.5893 %
حجم معاملات-24 ساعته : 22.33 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 44,683,386
تعداد کوینهای موجود : 44,683,386
تعداد کوینهای نهایی : 84,000,000

نمودار قیمت هایپرکَش

Comments are closed.