هولو هولو (Holo) (HOT)

رنکینگ 58 توکن توضیحات
ارزش بازار : 2.42 میلیارد دلار (0.1% از کل بازار)
قیمت : 312 تومان (0.01432877383188 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.22627812 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -6.69242622 %
تغییر قیمت-7 روزه : -8.2911193 %
حجم معاملات-24 ساعته : 274.46 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 169,164,199,065
تعداد توکنهای موجود : 177,619,433,541

نمودار قیمت هولو

Comments are closed.