هولو هولو (Holo) (HOT)

رنکینگ 94 توکن توضیحات
ارزش بازار : 748.22 میلیون دلار (0.05% از کل بازار)
قیمت : 127 تومان (0.0043206073330595 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.58464549 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.08287228 %
تغییر قیمت-7 روزه : -19.49141049 %
حجم معاملات-24 ساعته : 49.35 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 173,174,228,547
تعداد توکنهای موجود : 177,619,433,541

نمودار قیمت هولو

Comments are closed.