هولو هولو (Holo) (HOT)

رنکینگ 90 توکن توضیحات
ارزش بازار : 475.12 میلیون دلار (0.03% از کل بازار)
قیمت : 75 تومان (0.00282955442 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.82213623 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -11.34284689 %
تغییر قیمت-7 روزه : 87.15717923 %
حجم معاملات-24 ساعته : 110.23 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 167,912,365,164
تعداد توکنهای موجود : 177,619,433,541

نمودار قیمت هولو

Comments are closed.