هلیوم هلیوم (Helium) (HNT)

رنکینگ 111 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 312.72 میلیون دلار (0.02% از کل بازار)
قیمت : 113,653 تومان (4.325513366431 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.27840865 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 6.78272112 %
تغییر قیمت-7 روزه : 16.77899263 %
حجم معاملات-24 ساعته : 4.07 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 72,297,716
تعداد کوینهای موجود : 223,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 223,000,000

نمودار قیمت هلیوم

Comments are closed.