هلیوم هلیوم (Helium) (HNT)

رنکینگ 86 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.46 میلیارد دلار (0.06% از کل بازار)
قیمت : 398,500 تومان (17.910105967712 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.12252781 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 3.9088619 %
تغییر قیمت-7 روزه : 4.87826292 %
حجم معاملات-24 ساعته : 13.43 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 81,667,045
تعداد کوینهای موجود : 223,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 223,000,000

نمودار قیمت هلیوم

Comments are closed.