هلیوم هلیوم (Helium) (HNT)

رنکینگ 61 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.8 میلیارد دلار (0.1% از کل بازار)
قیمت : 510,085 تومان (18.315427131747 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 1.78567533 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -3.61071079 %
تغییر قیمت-7 روزه : -11.50798955 %
حجم معاملات-24 ساعته : 25.79 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 98,253,170
تعداد کوینهای موجود : 223,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 223,000,000

نمودار قیمت هلیوم

Comments are closed.