هلیوم هلیوم (Helium) (HNT)

رنکینگ 40 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 2.98 میلیارد دلار (0.18% از کل بازار)
قیمت : 799,797 تومان (27.296815431109 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -3.06761547 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.39399685 %
تغییر قیمت-7 روزه : -1.08258761 %
حجم معاملات-24 ساعته : 54.83 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 109,279,350
تعداد کوینهای موجود : 223,000,000
تعداد کوینهای نهایی : 223,000,000

نمودار قیمت هلیوم

Comments are closed.