نوسیس نوسیس (Gnosis) (GNO)

رنکینگ 136 توکن توضیحات
ارزش بازار : 194.05 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 3,382,303 تومان (128.97248803064 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.61937671 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 9.41299546 %
تغییر قیمت-7 روزه : -10.22427965 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.41 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 1,504,587
تعداد توکنهای موجود : 10,000,000
تعداد توکنهای نهایی : 10,000,000

نمودار قیمت نوسیس

Comments are closed.