فایل کوین فایل کوین (Filecoin) (FIL)

رنکینگ 42 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.98 میلیارد دلار (0.14% از کل بازار)
قیمت : 946,276 تومان (35.877764169738 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 3.26313019 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.50136401 %
تغییر قیمت-7 روزه : -15.03351384 %
حجم معاملات-24 ساعته : 871.68 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 55,074,307
تعداد کوینهای موجود : 55,074,307
تعداد کوینهای نهایی : 2,000,000,000

نمودار قیمت فایل کوین

Comments are closed.