فایل کوین فایل کوین (Filecoin) (FIL)

رنکینگ 24 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 9.73 میلیارد دلار (0.39% از کل بازار)
قیمت : 3,293,770 تومان (138.10354824217 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.88626768 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.42904099 %
تغییر قیمت-7 روزه : -4.99611005 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.3 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 70,448,983
تعداد کوینهای موجود : 70,448,983

نمودار قیمت فایل کوین

Comments are closed.