فایل کوین فایل کوین (Filecoin) (FIL)

رنکینگ 20 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 7.83 میلیارد دلار (0.42% از کل بازار)
قیمت : 2,012,419 تومان (72.000671324582 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.81910742 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -5.02117615 %
تغییر قیمت-7 روزه : -9.13523137 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.23 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 108,754,397
تعداد کوینهای موجود : 108,754,397

نمودار قیمت فایل کوین

Comments are closed.