فایل کوین فایل کوین (Filecoin) (FIL)

رنکینگ 42 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 2.96 میلیارد دلار (0.18% از کل بازار)
قیمت : 562,208 تومان (19.22078586491 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.77488483 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 5.25125554 %
تغییر قیمت-7 روزه : -23.5668705 %
حجم معاملات-24 ساعته : 428.69 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 154,254,182
تعداد کوینهای موجود : 154,254,182

نمودار قیمت فایل کوین

Comments are closed.