فانتوم فانتوم (Fantom) (FTM)

رنکینگ 81 توکن توضیحات
ارزش بازار : 1.57 میلیارد دلار (0.07% از کل بازار)
قیمت : 15,813 تومان (0.61769697748543 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.1365113 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -12.54624018 %
تغییر قیمت-7 روزه : -16.87535487 %
حجم معاملات-24 ساعته : 271.46 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 2,545,006,273
تعداد توکنهای موجود : 2,545,006,273
تعداد توکنهای نهایی : 3,175,000,000

نمودار قیمت فانتوم

Comments are closed.