اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 305.94 میلیارد دلار (19.29% از کل بازار)
قیمت : 69,371,358 تومان (2615.319801494 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.72246891 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.52338099 %
تغییر قیمت-7 روزه : 13.88129882 %
حجم معاملات-24 ساعته : 27.59 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 116,980,175
تعداد کوینهای موجود : 116,980,175

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.