اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 454.74 میلیارد دلار (18.39% از کل بازار)
قیمت : 99,848,464 تومان (3855.1530427739 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.97152602 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.29335884 %
تغییر قیمت-7 روزه : 8.47777464 %
حجم معاملات-24 ساعته : 16.69 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 117,956,495
تعداد کوینهای موجود : 117,956,495

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.