اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 209.63 میلیارد دلار (14.18% از کل بازار)
قیمت : 47,946,200 تومان (1828.2631133318 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.15562893 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.1876237 %
تغییر قیمت-7 روزه : 11.3554484 %
حجم معاملات-24 ساعته : 35.83 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 114,661,465
تعداد کوینهای موجود : 114,661,465

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.