اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 67.56 میلیارد دلار (11.9% از کل بازار)
قیمت : 16,168,283 تومان (594.42215699308 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.70777749 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -5.86035449 %
تغییر قیمت-7 روزه : -1.15028156 %
حجم معاملات-24 ساعته : 25.99 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 113,664,935
تعداد کوینهای موجود : 113,664,935

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.