اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 27.09 میلیارد دلار (9.94% از کل بازار)
قیمت : 5,596,980 تومان (242.55599484 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.0430474 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 2.07185 %
تغییر قیمت-7 روزه : 5.78411 %
حجم معاملات-24 ساعته : 8.21 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 111,672,623
تعداد کوینهای موجود : 111,672,623

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.