اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 284.91 میلیارد دلار (17.9% از کل بازار)
قیمت : 72,140,326 تومان (2388.7525170788 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -2.10287881 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -7.1022563 %
تغییر قیمت-7 روزه : -28.36936321 %
حجم معاملات-24 ساعته : 29.49 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 119,270,295
تعداد کوینهای موجود : 119,270,295

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.