اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 384 میلیارد دلار (17.13% از کل بازار)
قیمت : 75,981,204 تومان (3317.9564868378 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.15570335 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 4.08296329 %
تغییر قیمت-7 روزه : 30.81911024 %
حجم معاملات-24 ساعته : 54.08 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 115,732,846
تعداد کوینهای موجود : 115,732,846

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.