اتریوم اتریوم (Ethereum) (ETH)

رنکینگ 2 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 25.33 میلیارد دلار (INF% از کل بازار)
قیمت : 2,711,559 تومان (230.280990452 دلار) (0.02528576 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.49 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 2.97 %
تغییر قیمت-7 روزه : -0.47 %
حجم معاملات-24 ساعته : 17.85 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 109,974,641
تعداد کوینهای موجود : 109,974,641

نمودار قیمت اتریوم

Comments are closed.