اتریوم کلاسیک اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) (ETC)

رنکینگ 37 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 3.34 میلیارد دلار (0.19% از کل بازار)
قیمت : 753,038 تومان (25.227413192256 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.27522081 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 5.50218886 %
تغییر قیمت-7 روزه : -21.30732689 %
حجم معاملات-24 ساعته : 384.98 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 132,540,526
تعداد کوینهای موجود : 210,700,000
تعداد کوینهای نهایی : 210,700,000

نمودار قیمت اتریوم کلاسیک

Comments are closed.