اتریوم کلاسیک اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) (ETC)

رنکینگ 22 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 743.16 میلیون دلار (0.27% از کل بازار)
قیمت : 146,474 تومان (6.38928378642 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.11787 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 6.26248 %
تغییر قیمت-7 روزه : 11.865 %
حجم معاملات-24 ساعته : 654.74 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 116,313,299
تعداد کوینهای موجود : 116,313,299
تعداد کوینهای نهایی : 210,700,000

نمودار قیمت اتریوم کلاسیک

Comments are closed.