اتریوم کلاسیک اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) (ETC)

رنکینگ 55 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.25 میلیارد دلار (0.09% از کل بازار)
قیمت : 282,919 تومان (10.706474427544 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.3297201 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -11.68293203 %
تغییر قیمت-7 روزه : -32.23435339 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.59 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 116,313,299
تعداد کوینهای موجود : 116,313,299
تعداد کوینهای نهایی : 210,700,000

نمودار قیمت اتریوم کلاسیک

Comments are closed.