اییاس اییاس (EOS) (EOS)

رنکینگ 9 کوین توضیحات
ارزش بازار : 2.65 میلیارد دلار (0.93% از کل بازار)
قیمت : 50,485 تومان (2.83622169754 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.0116285 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 4.77807 %
تغییر قیمت-7 روزه : 11.9442 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.58 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 933,135,716
تعداد کوینهای موجود : 1,019,835,728

نمودار قیمت اییاس

Comments are closed.