اییاس اییاس (EOS) (EOS)

رنکینگ 41 کوین توضیحات
ارزش بازار : 4.44 میلیارد دلار (0.18% از کل بازار)
قیمت : 119,822 تومان (4.6174314671915 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.21765514 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.20142841 %
تغییر قیمت-7 روزه : -2.45299333 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.31 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 960,794,365
تعداد کوینهای موجود : 1,036,794,777

نمودار قیمت اییاس

Comments are closed.