اییاس اییاس (EOS) (EOS)

رنکینگ 13 کوین توضیحات
ارزش بازار : 2.86 میلیارد دلار (0.8% از کل بازار)
قیمت : 71,334 تومان (3.05827257722 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.0730079 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 2.05954 %
تغییر قیمت-7 روزه : -0.0243418 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.36 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 935,139,541
تعداد کوینهای موجود : 1,021,839,552

نمودار قیمت اییاس

Comments are closed.