انرژی انرژی (Energi) (NRG)

رنکینگ 98 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 61.75 میلیون دلار (0.02% از کل بازار)
قیمت : 46,406 تومان (2.00673045558 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.215021 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.73207 %
تغییر قیمت-7 روزه : -0.988507 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.29 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 30,773,268
تعداد کوینهای موجود : 30,773,268

نمودار قیمت انرژی

Comments are closed.