انرژی انرژی (Energi) (NRG)

رنکینگ 288 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 84.61 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 58,009 تومان (2.1993835883567 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -2.98832231 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -3.07024642 %
تغییر قیمت-7 روزه : -18.96042558 %
حجم معاملات-24 ساعته : 3.64 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 38,470,344
تعداد کوینهای موجود : 38,470,344

نمودار قیمت انرژی

Comments are closed.