الکترونیوم الکترونیوم (Electroneum) (ETN)

رنکینگ 190 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 96.03 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 248 تومان (0.00938212022898 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 2.86167879 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -3.5087369 %
تغییر قیمت-7 روزه : -27.47256868 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.08 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 10,235,808,023
تعداد کوینهای موجود : 10,235,808,023
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000,000

نمودار قیمت الکترونیوم

Comments are closed.