دوج کوین دوج کوین (Dogecoin) (DOGE)

رنکینگ 4 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 82.71 میلیارد دلار (3.49% از کل بازار)
قیمت : 14,469 تومان (0.63879514325385 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.32033438 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.44689258 %
تغییر قیمت-7 روزه : 97.98758461 %
حجم معاملات-24 ساعته : 38.23 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 129,475,242,412
تعداد کوینهای موجود : 129,475,242,412

نمودار قیمت دوج کوین

Comments are closed.