دوج کوین دوج کوین (Dogecoin) (DOGE)

رنکینگ 14 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 6.37 میلیارد دلار (0.46% از کل بازار)
قیمت : 1,313 تومان (0.04958149210753 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.81315298 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -10.42880154 %
تغییر قیمت-7 روزه : -12.18408224 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.16 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 128,536,867,171
تعداد کوینهای موجود : 128,536,867,171

نمودار قیمت دوج کوین

Comments are closed.