دوج کوین دوج کوین (Dogecoin) (DOGE)

رنکینگ 10 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 27.87 میلیارد دلار (1.48% از کل بازار)
قیمت : 5,917 تومان (0.21208291788969 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.42920304 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.79261683 %
تغییر قیمت-7 روزه : -12.26724843 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.97 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 131,391,226,921
تعداد کوینهای موجود : 131,391,226,921

نمودار قیمت دوج کوین

Comments are closed.