دوج کوین دوج کوین (Dogecoin) (DOGE)

رنکینگ 10 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 18.66 میلیارد دلار (1.12% از کل بازار)
قیمت : 4,024 تومان (0.14068272267968 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.84384055 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.55473156 %
تغییر قیمت-7 روزه : -8.03923968 %
حجم معاملات-24 ساعته : 582.4 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 132,670,764,300
تعداد کوینهای موجود : 132,670,764,300

نمودار قیمت دوج کوین

Comments are closed.