دیجیبایت دیجیبایت (DigiByte) (DGB)

رنکینگ 72 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 764.36 میلیون دلار (0.05% از کل بازار)
قیمت : 1,435 تومان (0.054315568302 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.80960892 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -11.80304984 %
تغییر قیمت-7 روزه : -27.61004683 %
حجم معاملات-24 ساعته : 53.96 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 14,072,498,427
تعداد کوینهای موجود : 14,072,498,427
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000,000

نمودار قیمت دیجیبایت

Comments are closed.