دیجیبایت دیجیبایت (DigiByte) (DGB)

رنکینگ 79 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.64 میلیارد دلار (0.07% از کل بازار)
قیمت : 2,935 تومان (0.11442449331044 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.99232731 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -11.27313104 %
تغییر قیمت-7 روزه : -19.74275462 %
حجم معاملات-24 ساعته : 144.09 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 14,305,093,298
تعداد کوینهای موجود : 14,305,093,298
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000,000

نمودار قیمت دیجیبایت

Comments are closed.