دکرد دکرد (Decred) (DCR)

رنکینگ 68 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.46 میلیارد دلار (0.08% از کل بازار)
قیمت : 3,045,619 تومان (109.55462533631 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.82091414 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -6.91521713 %
تغییر قیمت-7 روزه : -23.96444999 %
حجم معاملات-24 ساعته : 15.03 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 13,333,769
تعداد کوینهای موجود : 13,333,769
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت دکرد

Comments are closed.