دکرد دکرد (Decred) (DCR)

رنکینگ 56 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 2.52 میلیارد دلار (0.11% از کل بازار)
قیمت : 5,000,064 تومان (194.93426376467 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 2.4089673 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -7.4661865 %
تغییر قیمت-7 روزه : 0.66781271 %
حجم معاملات-24 ساعته : 49.16 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 12,922,096
تعداد کوینهای موجود : 12,922,096
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت دکرد

Comments are closed.