دکرد دکرد (Decred) (DCR)

رنکینگ 48 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.84 میلیارد دلار (0.12% از کل بازار)
قیمت : 3,827,283 تومان (145.38586016878 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 2.45621917 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 7.55648867 %
تغییر قیمت-7 روزه : 9.39114785 %
حجم معاملات-24 ساعته : 53.46 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 12,637,993
تعداد کوینهای موجود : 12,637,993
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت دکرد

Comments are closed.