دکرد دکرد (Decred) (DCR)

رنکینگ 89 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 825.16 میلیون دلار (0.05% از کل بازار)
قیمت : 1,720,520 تومان (60.158026895691 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 2.3484165 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -5.03152042 %
تغییر قیمت-7 روزه : 4.5798643 %
حجم معاملات-24 ساعته : 6.26 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 13,716,598
تعداد کوینهای موجود : 13,716,598
تعداد کوینهای نهایی : 21,000,000

نمودار قیمت دکرد

Comments are closed.