دیسنترلند دیسنترلند (Decentraland) (MANA)

رنکینگ 31 توکن توضیحات
ارزش بازار : 4.09 میلیارد دلار (0.25% از کل بازار)
قیمت : 64,154 تومان (2.2431314491168 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 2.63352775 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -3.40528426 %
تغییر قیمت-7 روزه : -8.01175779 %
حجم معاملات-24 ساعته : 707.36 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 1,824,502,135
تعداد توکنهای موجود : 2,193,867,127

نمودار قیمت دیسنترلند

Comments are closed.