دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 14 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.4 میلیارد دلار (0.55% از کل بازار)
قیمت : 2,194,287 تومان (158.432283998 دلار) (0.01965409 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.9 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.41 %
تغییر قیمت-7 روزه : 14.92 %
حجم معاملات-24 ساعته : 452.34 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 8,825,138
تعداد کوینهای موجود : 8,825,138
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Exchanging

Comments are closed.