دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 24 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 884.87 میلیون دلار (0.24% از کل بازار)
قیمت : 2,188,683 تومان (91.6726059206 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.720726 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 3.01659 %
تغییر قیمت-7 روزه : -7.58948 %
حجم معاملات-24 ساعته : 301 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 9,652,500
تعداد کوینهای موجود : 9,652,500
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.