دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 80 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1 میلیارد دلار (0.06% از کل بازار)
قیمت : 2,832,903 تومان (94.904608992342 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.36751752 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 4.45792486 %
تغییر قیمت-7 روزه : -26.28843374 %
حجم معاملات-24 ساعته : 179.8 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 10,545,826
تعداد کوینهای موجود : 10,545,826
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.