دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 60 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 2.04 میلیارد دلار (0.1% از کل بازار)
قیمت : 5,288,879 تومان (197.53047913281 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.2958987 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -3.18253127 %
تغییر قیمت-7 روزه : 2.62720234 %
حجم معاملات-24 ساعته : 258.42 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 10,335,359
تعداد کوینهای موجود : 10,335,359
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.