دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 19 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.08 میلیارد دلار (0.36% از کل بازار)
قیمت : 1,357,432 تومان (115.28086212 دلار) (0.01136407 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.13 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 0.68 %
تغییر قیمت-7 روزه : -12.28 %
حجم معاملات-24 ساعته : 840.34 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 9,333,554
تعداد کوینهای موجود : 9,333,554
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.