دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 15 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 808.12 میلیون دلار (0.58% از کل بازار)
قیمت : 1,213,616 تومان (92.8195764965 دلار) (0.02308369 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.29 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 1.0 %
تغییر قیمت-7 روزه : 0.79 %
حجم معاملات-24 ساعته : 246.91 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 8,706,332
تعداد کوینهای موجود : 8,706,332
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Exchanging

Comments are closed.