دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 14 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 2.12 میلیارد دلار (0.74% از کل بازار)
قیمت : 1,910,480 تومان (258.173 دلار) (0.0349209 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.65 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.86 %
تغییر قیمت-7 روزه : 18.97 %
حجم معاملات-24 ساعته : 205.76 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 8,204,033
تعداد کوینهای موجود : 8,204,033
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Exchanging.ir

Comments are closed.