دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 15 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.02 میلیارد دلار (0.36% از کل بازار)
قیمت : 1,400,955 تومان (113.898758429 دلار) (0.01111546 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.22 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.99 %
تغییر قیمت-7 روزه : -7.96 %
حجم معاملات-24 ساعته : 176.52 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 8,935,441
تعداد کوینهای موجود : 8,935,441
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Exchanging

Comments are closed.