دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 45 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 3.11 میلیارد دلار (0.15% از کل بازار)
قیمت : 8,200,648 تومان (308.58507204061 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.66186766 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -18.77586338 %
تغییر قیمت-7 روزه : 9.76301687 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.46 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در گردش : 10,084,502
تعداد کوینهای موجود : 10,084,502
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.