دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 21 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 764.32 میلیون دلار (0.27% از کل بازار)
قیمت : 1,428,040 تومان (80.2269932644 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.198307 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 3.47229 %
تغییر قیمت-7 روزه : 9.45442 %
حجم معاملات-24 ساعته : 693.92 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 9,526,979
تعداد کوینهای موجود : 9,526,979
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.