دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 11 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 1.59 میلیارد دلار (0.8% از کل بازار)
قیمت : 2,562,713 تومان (190.536300134 دلار) (0.03006552 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.61 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 5.07 %
تغییر قیمت-7 روزه : 7.7 %
حجم معاملات-24 ساعته : 261.14 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 8,328,817
تعداد کوینهای موجود : 8,328,817
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Exchanging.ir

Comments are closed.