دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 29 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 724.74 میلیون دلار (0.18% از کل بازار)
قیمت : 2,166,188 تومان (74.184516329541 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.92832214 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -2.11477213 %
تغییر قیمت-7 روزه : 7.37036803 %
حجم معاملات-24 ساعته : 514.84 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 9,769,420
تعداد کوینهای موجود : 9,769,420
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.