دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 17 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 922.53 میلیون دلار (0.37% از کل بازار)
قیمت : 1,171,269 تومان (99.470804797 دلار) (0.01119757 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -4.95 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -15.75 %
تغییر قیمت-7 روزه : 57.89 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.4 میلیارد دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 9,274,367
تعداد کوینهای موجود : 9,274,367
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.