دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 15 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 634.39 میلیون دلار (0.51% از کل بازار)
قیمت : 819,166 تومان (73.9653007596 دلار) (0.01976666 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.25 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 3.39 %
تغییر قیمت-7 روزه : 0.66 %
حجم معاملات-24 ساعته : 189.64 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 8,576,814
تعداد کوینهای موجود : 8,576,814
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Exchanging.ir

Comments are closed.