دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 20 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 848.8 میلیون دلار (INF% از کل بازار)
قیمت : 1,067,166 تومان (90.62980289 دلار) (0.0099565 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.22 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 4.27 %
تغییر قیمت-7 روزه : 0.19 %
حجم معاملات-24 ساعته : 663.09 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 9,365,603
تعداد کوینهای موجود : 9,365,603
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.