دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 21 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 547.02 میلیون دلار (0.26% از کل بازار)
قیمت : 702,703 تومان (59.677496055 دلار) (0.00792753 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.06 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -6.35 %
تغییر قیمت-7 روزه : -13.45 %
حجم معاملات-24 ساعته : 381.74 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 9,166,292
تعداد کوینهای موجود : 9,166,292
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Comments are closed.