دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 12 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 900.8 میلیون دلار (0.6% از کل بازار)
قیمت : 1,411,654 تومان (106.539940633 دلار) (0.02321832 BTC)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.12 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -4.81 %
تغییر قیمت-7 روزه : -33.74 %
حجم معاملات-24 ساعته : 122.81 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 8,455,043
تعداد کوینهای موجود : 8,455,043
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

Exchanging.ir

Comments are closed.