خرید پولهای الکترونیک
فروش پولهای الکترونیک
تبدیل پولهای الکترونیک
آموزش پولهای الکترونیک

دش دش (Dash) (DASH)

رنکینگ 13 کوین قابل استخراجتوضیحات
ارزش بازار : 2.86 میلیارد دلار (0.81% از کل بازار ارزهای رمزپایه)
قیمت : 2,197,657 تومان (353.321 دلار) (0.0445174 BTC)
تغییر قیمت در 1ساعت گذشته : -0.37 %
تغییر قیمت در 24 ساعت گذشته : -7.49 %
تغییر قیمت در 7 روز گذشته : -12.93 %
حجم معاملات در 24 ساعت گذشته : 72.78 میلیون دلار
تعداد کوینهای در دسترس : 8,086,206
تعداد کوینهای موجود : 8,086,206
تعداد کوینهای نهایی : 18,900,000

نمودار قیمت دش

exchanging

Comments are closed.