سی دبلیو وی چِین سی دبلیو وی چِین (CWV Chain) (CWV)

رنکینگ 305 توکن توضیحات
ارزش بازار : 15.55 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 102 تومان (0.00439180687521 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.523882 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 14.1758 %
تغییر قیمت-7 روزه : 4.54233 %
حجم معاملات-24 ساعته : 18.99 هزار دلار
تعداد توکنهای در گردش : 3,540,912,311
تعداد توکنهای موجود : 10,000,000,000

نمودار قیمت سی دبلیو وی چِین

Comments are closed.