چین لینک چین لینک (Chainlink) (LINK)

رنکینگ 23 توکن توضیحات
ارزش بازار : 7.53 میلیارد دلار (0.43% از کل بازار)
قیمت : 481,049 تومان (16.115535661457 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.25299619 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 4.26248809 %
تغییر قیمت-7 روزه : -26.83987622 %
حجم معاملات-24 ساعته : 939.4 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 467,009,550
تعداد توکنهای موجود : 1,000,000,000
تعداد توکنهای نهایی : 1,000,000,000

نمودار قیمت چین لینک

Comments are closed.