چین لینک چین لینک (Chainlink) (LINK)

رنکینگ 13 توکن توضیحات
ارزش بازار : 13.44 میلیارد دلار (0.59% از کل بازار)
قیمت : 813,594 تومان (29.829298462673 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.28844379 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -3.89948461 %
تغییر قیمت-7 روزه : 17.05871354 %
حجم معاملات-24 ساعته : 1.23 میلیارد دلار
تعداد توکنهای در گردش : 450,509,554
تعداد توکنهای موجود : 1,000,000,000
تعداد توکنهای نهایی : 1,000,000,000

نمودار قیمت چین لینک

Comments are closed.