چین لینک چین لینک (Chainlink) (LINK)

رنکینگ 9 توکن توضیحات
ارزش بازار : 10 میلیارد دلار (0.71% از کل بازار)
قیمت : 645,870 تومان (24.48797454102 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -1.99187535 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -11.47135555 %
تغییر قیمت-7 روزه : -23.33199789 %
حجم معاملات-24 ساعته : 2.27 میلیارد دلار
تعداد توکنهای در گردش : 408,509,556
تعداد توکنهای موجود : 1,000,000,000
تعداد توکنهای نهایی : 1,000,000,000

نمودار قیمت چین لینک

Comments are closed.