چین لینک چین لینک (Chainlink) (LINK)

رنکینگ 13 توکن توضیحات
ارزش بازار : 18.05 میلیارد دلار (0.81% از کل بازار)
قیمت : 1,087,099 تومان (42.464804181855 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.31685375 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -8.00333252 %
تغییر قیمت-7 روزه : -10.03200888 %
حجم معاملات-24 ساعته : 3.73 میلیارد دلار
تعداد توکنهای در گردش : 425,009,554
تعداد توکنهای موجود : 1,000,000,000
تعداد توکنهای نهایی : 1,000,000,000

نمودار قیمت چین لینک

Comments are closed.