سلسیوس سلسیوس (Celsius) (CEL)

رنکینگ 78 توکن توضیحات
ارزش بازار : 1.62 میلیارد دلار (0.07% از کل بازار)
قیمت : 174,311 تومان (6.7957630670641 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.38685624 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -1.53260861 %
تغییر قیمت-7 روزه : 7.00334698 %
حجم معاملات-24 ساعته : 19.32 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 238,863,520
تعداد توکنهای موجود : 695,658,160
تعداد توکنهای نهایی : 695,658,160

نمودار قیمت سلسیوس

Comments are closed.