سلسیوس سلسیوس (Celsius) (CEL)

رنکینگ 80 توکن توضیحات
ارزش بازار : 1.23 میلیارد دلار (0.06% از کل بازار)
قیمت : 143,678 تومان (5.1313640426362 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : 0.10620617 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -0.94061033 %
تغییر قیمت-7 روزه : -2.4120148 %
حجم معاملات-24 ساعته : 11.01 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 238,863,520
تعداد توکنهای موجود : 695,658,160
تعداد توکنهای نهایی : 695,658,160

نمودار قیمت سلسیوس

Comments are closed.