سلسیوس سلسیوس (Celsius) (CEL)

رنکینگ 58 توکن توضیحات
ارزش بازار : 1.16 میلیارد دلار (0.08% از کل بازار)
قیمت : 127,866 تومان (4.8388345330834 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -2.11569503 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -3.95490166 %
تغییر قیمت-7 روزه : -15.08527093 %
حجم معاملات-24 ساعته : 7.45 میلیون دلار
تعداد توکنهای در گردش : 238,863,520
تعداد توکنهای موجود : 695,658,161

نمودار قیمت سلسیوس

Comments are closed.