بیت شِیرز بیت شِیرز (BitShares) (BTS)

رنکینگ 90 کوین توضیحات
ارزش بازار : 68.55 میلیون دلار (0.02% از کل بازار)
قیمت : 576 تومان (0.0249196757838 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -0.466569 %
تغییر قیمت-24 ساعته : 5.60729 %
تغییر قیمت-7 روزه : 9.17185 %
حجم معاملات-24 ساعته : 11.77 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 2,750,870,000
تعداد کوینهای موجود : 2,750,870,000
تعداد کوینهای نهایی : 3,600,570,502

نمودار قیمت بیت شِیرز

Comments are closed.