بیت شِیرز بیت شِیرز (BitShares) (BTS)

رنکینگ 166 کوین توضیحات
ارزش بازار : 143.26 میلیون دلار (0.01% از کل بازار)
قیمت : 1,259 تومان (0.04783550653403 دلار)
تغییر قیمت-1ساعته : -3.13852503 %
تغییر قیمت-24 ساعته : -3.02392691 %
تغییر قیمت-7 روزه : -23.80557835 %
حجم معاملات-24 ساعته : 19.33 میلیون دلار
تعداد کوینهای در گردش : 2,994,850,000
تعداد کوینهای موجود : 2,994,850,000
تعداد کوینهای نهایی : 3,600,570,502

نمودار قیمت بیت شِیرز

Comments are closed.